Rezervace

Modře je značený domek zasvěcený ženské energii a červeně domek zasvěcený energii mužské.

Volba termínu

Nejprve si níže v kalendáři vyberte volný v termín v domku, o který máte zájem (modře je značený domek zasvěcený ženské energii a červeně domek zasvěcený energii mužské) a následně si termín rezervujete odesláním vyplněného formuláře.

Zvolený termín spolu se způsobem stravování napište do příslušného pole formuláře. V případě, že se na stejný termín přihlásí více zájemců ve stejný den, dostane přednost ten, který odešle formulář dříve. Těm následujícím budeme volat. 

Odsouhlasení Vašeho termínu, proběhne tak, že se v tabulce ve zvoleném termínu objeví vaše jméno  a vy od nás obdržíte potvrzující e-mail. Pobyt se hradí v hotovosti na místě, dle jeho objednané délky a zvoleného způsobu stravování.

 

Storno podmínky

Storno podmínky - Při odhlášení se do 10 dnů před zahájením pobytu je účtován storno poplatek 50% ceny . Při odhlášení ve lhůtě kratší je účtován stornopoplatek 100% ceny. Přihlášená osoba za sebe může vyslat náhradníka nebo se přihlásit na jiný termín v období do 6 měsíců, a tak uhrazené peníze využít.

Kalendář termínů

Následující 3 tabulky znázorňují volné a obsazené termíny. První je pro oba domky společná. Druhá je pro domek zasvěcený ženské energii (modrá) a třetí pro domek zasvěcený mužské energii (červená).

prázdné okno  = volný termín,          

barevné pole se jménem = obsazený termín,

barevné pole s pomlčkami – v daném termínu máme jinou akci a není možné zajistit servis pro tmu

POSVÁTNÁ DVOJČATA

DOMEK MODRÁ

DOMEK ČERVENÁ

Účastnická dohoda

1) Účastník je v průběhu celého pobytu odpovědný sám za sebe, své zdraví a své věci. Průvodce ani žádná jiná osoba není zodpovědná za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.

2) Pro účastníky, kteří v měli minulosti psychické potíže, může být pobyt emocionálně náročný. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem. Terapie tmou není vhodná pro vážně psychicky narušené jedince, kteří se léčí (nedávno léčili) v psychiatrické léčebně nebo užívají antidepresiva. Stejně tak není vhodná pro lidi s některými typy onemocnění, např. epilepsií apod. Před nástupem do tmy proto každého požádáme, aby podepsal, že nese odpovědnost za své zdraví a je fyzicky i psychicky schopný temnotu absolvovat. Děkujeme za pochopení.

3) Prosíme, aby všichni účastníci informovali průvodce o svých závažných minulých psychických problémech, infekčních chorobách, užívání drog nebo aktuálním zdravotním stavu. V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám případné finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

4) Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat daná zdravotní a hygienická pravidla ve všech prostorách centra.

5) V průběhu pobytu platí zákaz kouření, užívání alkoholu a omamných látek.

6) Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti na pobytu písemný souhlas rodičů nebo opatrovníka.

7) Účastník, který má zájem publikovat jakékoliv informace o pobytu, se zavazuje, že toto vykoná pouze po písemné autorizací textů ze strany vedení MC Ordějov.

8) Průvodce má právo předčasně ukončit účastníkův pobyt. V tomto případě bude účastníkovi vrácena poměrná část zbývající ceny pobytu. Účastník může pobyt kdykoliv ukončit. V tomto případě se cena za pobyt nevrací.

9) Případné pokyny průvodce v rámci pobytu jsou vždy pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu pobytu vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení.

Formulář – rezervace pobytu ve tmě

Do formuláře uveďte požadovaný termín pobytu a způsobem stravování.

Do poznámky ve formuláři můžete připsat pár vět o sobě. Co děláte, jaký  je Váš zdravotní a psychický stav, zda se věnujete osobnímu rozvoji a zda již máte zkušenost s pobyty ve tmě. Pomůže nám to nacítit se na Vás a prohloubí se tak naše spolupráce. Pokud je Vám méně než 18 let, přivezte s sebou písemné svolení rodičů s pobytem. Díky za pochopení.

Vaše údaje potřebujeme k tomu, abychom vytvořili vaši rezervaci a zaslali Vám potvrzení  rezervace, případně další informace týkající se pobytu.

Odesláním formuláře vyslovujete souhlas s Účastnickou dohodou tak, jak je uvedena na této stránce a závazně si objednáváte pobyt ve tmě v Meditačním centru Ordějov ve Vámi zvolením termínu. Pobyt se hradí v hotovosti na místě při nástupu do tmy.